کسب درآمد با معرفی دوستان

می دونستی می تونی با معرفی لباسل به دوستات کسب درآمد کنی؟ کافیه به منوی کناری اپ بری و بر روی گزینه دعوت از دوستان بزن و مراحل رو ببین. به ازای هر

نفری از دوستات که عضو لباسل بشن بهت پاداش نقدی هدیه داده میشه. 🤑

برای برداشت پاداش باید اپ لباسل و نصب کنی و به بخش گزارش مالی بری و درخواست برداشت بدی.